For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript.

Nhà phân phối Trek chính thức tại Việt Nam

Công ty Trek Holding Company, đặt trụ sở tại Tokyo, Nhật Bản đã thông báo việc mua lại TREK, INC của Mỹ và Trek Japan KK, có hiệu lực từ ngày 8 tháng 2 năm 2006. Việc mua lại này là một phần của kế hoạch kế thừa tổng thể của Tập đoàn Trek và cho phép cả TREK, INC. Và Trek Japan KK để duy trì các hoạt động và cơ cấu quản lý hiện tại.

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会