Máy hiện sóng cầm tay Agilent U1602B với giải pháp 3 trong 1 đặc biệt

expected string or bytes-like object