Máy đo độ rung ứng dụng trong bảo trì máy móc

expected string or bytes-like object