Extech 382270-E 四路输出直流电源

 • 制造商: EXTECH
  Model: 382270-E
  来源: China
  保障: 12 month
  • 报价要求 报价要求
 • 9,326,915 VND
 • 价格合理详情请致电

  热线:   (+84) 966520220

  电话:  +84 (24) 62923267


    

Output Voltage (4): 0 to 30V, 0 to 30V, 3 to 6.5V,8 to 15V

Output Current (4): 0 to 5A, 0 to 5A, 3A (fixed), 1A (fixed)

Load Voltage Regulation: 0.5mV ±3mV

Line Voltage Regulation: 0.1mV ±3mV

Load Current Regulation: 2mA ±5mA

Line Current Regulation: 2mA ±3mA

Ripple and Noise: <0.5mVrms

Power: 110 to 240VAC, 50/60Hz (Switchable)

Dimensions: 10.2 x 6.3 x 14.5" (260 x 160 x 370mm)

Weight: 26.5lbs (12kg)


Details


Catalog 2020


 • 质量承诺
 • 正品保修
 • 送货到家
 • 交易简单化

注册收新闻 - 获得优惠活动的机会