Máy đo độ ẩm đất

Máy đo độ ẩm đất được sử dụng để kiểm tra độ ẩm tương đối của đất, để có biện pháp tác động giúp cây trồng sinh trưởng nhanh và cho sản lượng thu hoạch cao. Mỗi loại cây trồng có độ ẩm đất theo tiêu chuẩn khác nhau.
  • Tất cả
  • LUTRON
  • PCE
  • FLIR
  • EXTECH