EXTECH HW30 HeatWatch ™ 습도 / 온도 스톱 워치

 •   Thời gian:  9 giờ, 59 phút, 59 giây

  Cấp chính xác: ±5 giấy/ ngày

  Bộ nhớ: 30 laps

  Đo nhiệt độ: 14 đến 122°F (-10 đến 50°C)

  Độ ẩm: 1 đến 99%

  Kích thước/ Wt: 3.1 x 2.6 x 0.8" (79 x 66 x 21mm)/ 3oz (85g)

  Cung cấp kèm the0 pin 3V

   

Detail
 • 품질 보증
 • 공인 보증
 • 집으로 배달
 • 간단하게 거래하기